نصب مجسمه فاتح اورست در درکه تهران

نظر شما چیست ؟