نصب مجسمه بیرانوند در موزه کمیته ملی المپیک

نظر شما چیست ؟