نصب بیلبورد به زبان محلی و عربی در ماهشهر

نظر شما چیست ؟