نشریه دولتی چین: کشورهای غربی در برابر ترور وحشیانه و بی‌شرمانه دانشمند هسته‌ای ایران سکوت کرده‌اند

نشریه دولتی چین: کشورهای غربی در برابر ترور وحشیانه و بی‌شرمانه دانشمند هسته‌ای ایران سکوت کرده‌اند

[ad_1]

نشریه دولتی چین: کشورهای غربی در برابر ترور وحشیانه و بی‌شرمانه دانشمند هسته‌ای ایران سکوت کرده‌اند

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟