نشانه‌هایی برای ظهور بقیه الله (عج)

نشانه‌هایی برای ظهور بقیه الله (عج)

[ad_1]

رسول
اکرم (ص) فرمودند: «پس از من خلفایی بر سر کار خواهند آمد؛ بعد از خلفا،
امرایی و پس از امرا، پادشاهان و پس از آنان جباران  و ستمگران. سپس مهدی
(عج) ظهور می کند.»


همان حضرت (ص) می فرمایند: «ای علی! ظهور مهدی (عج) در هنگامی است که
شهرها دگرگون شده، بندگان خدا ضعیف می شوند و از فرج و ظهور مهدی مایوس می
گردند. در این هنگام مهدی قائم (ع) از فرزندان من ظاهر می گردد.»


امیرمومنان علی (ع) می فرمایند: «به خدا قسم، به خدا قسم! آن کس را که
انتظارش مى کشید، نمى بینید مگر آنگاه که خدا را جز با اشاره دست و ابروى
خود [نتوانید] بخوانید، و از زمین چیزى در اختیار نداشته باشید، جز همان
جاى گام هاى خود و جنگ افزارتان بر پشت هایتان باشد. در آن روز مرا یارى
نمى رساند مگر خداوند به وسیله فرشتگان خود و کسانى که بر [صفحه] دلشان
ایمان نقش بسته است.»


امام کاظم (ع) می فرمایند: «هر گاه آن بیابانگرد زشت روى را در میان لشکرى
انبوه دیدى، براى خود و شیعیان مؤمنت در انتظار فرج باش. هر گاه خورشید
گرفت چشم به آسمان دار و بنگر که خداوند عزّ و جلّ با مجرمان چه مى کند. »


امام صادق (ع) نیز فرمودند: «خروج سه کس: قیام خراسانی و سفیانی و یمانی،
در یک سال و در یک ماه و یک روز خواهد بود و در این میان، هیچ پرچمی به
اندازه پرچم یمانی، به حق و هدایت دعوت نمی کند.»


همچنین، امیرمومنان علی (ع) درباره نشانه های ظهور می فرمایند: «آنگاه که
خاطب به هلاکت درمى افتد و امامِ عصر از دیدگان پنهان مى شود و دل هایى
شاداب و دل هایى دیگر فسرده مى گردند، آرزومندان نابود مى شوند و از هم فرو
مى پاشند و مؤمنان باقى مى مانند که شمارشان اندک است، سیصد نفر یا بیشتر.
در رکاب این مؤمنان دسته اى [از فرشتگان] مى جنگند که روز بدر در کنار
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله جنگیدند که نه کشته شدند و نه مردند.»


منبع: قدس آنلاین

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟