نحوه فعالیت بانک‌های دولتی از اول آذرماه 99

نظر شما چیست ؟