نبرد سخت (قسمت آخر): پیروزی

نبرد سخت (قسمت آخر): پیروزی

[ad_1]


افسانه هر بار که ظرف های مرا می خواست بشوید یک لگن ظرفشویی را با آب و وایتکس و مایع ظرفشویی پر می کرد و ظرف های من را نیم ساعت کامل در آن می گذاشت و بعد می شست.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟