ناپدید شدن یک بالگرد نظامی ناتو در غرب یونان

نظر شما چیست ؟