ناوبندر مکران طی آذرماه به نیروی دریایی الحاق می‌شود

نظر شما چیست ؟