مینو محرز: وضعیت بسیار بد است/ تخت خالی برای بستری وجود ندارد/ میزان مرگ ناشی از کرونا افزایش می‌یابد

مینو محرز: وضعیت بسیار بد است/ تخت خالی برای بستری وجود ندارد/ میزان مرگ ناشی از کرونا افزایش می‌یابد

[ad_1]

مینو محرز: وضعیت بسیار بد است/ تخت خالی برای بستری وجود ندارد/ میزان مرگ ناشی از کرونا افزایش می‌یابد

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟