موگرینی: اتحادیه اروپا می‌تواند کاری کند که برجام دوباره جان بگیرد

نظر شما چیست ؟