موفقیت اولین آزمایش واکسن ضدکرونای چین

نظر شما چیست ؟