مقام معظم رهبری: خلیج فارس خانه ی ما و جای حضور ملت بزرگ ایران است

نظر شما چیست ؟