مقامات سوری: نیروهای ترکیه بیش از ۳۰ غیرنظامی را در شمال سوریه ربودند

مقامات سوری: نیروهای ترکیه بیش از ۳۰ غیرنظامی را در شمال سوریه ربودند

[ad_1]

مقامات سوری: نیروهای ترکیه بیش از ۳۰ غیرنظامی را در شمال سوریه ربودند

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟