معاون وزیر بهداشت: ورود مبتلایان کرونا به هواپیما و قطار ممنوع شد

نظر شما چیست ؟