معاون وزیر بهداشت: مجوز اخذ ۳۰ هزار نیروی کادر درمان گرفته شد

نظر شما چیست ؟