معاون رئیس جمهور: استخدام ۴۰هزار نیروی جدید/۲۰۰۰خدمت اقتصادی به مردم ارائه می شود

معاون رئیس جمهور: استخدام ۴۰هزار نیروی جدید/۲۰۰۰خدمت اقتصادی به مردم ارائه می شود

[ad_1]

معاون رئیس جمهور: استخدام ۴۰هزار نیروی جدید/۲۰۰۰خدمت اقتصادی به مردم ارائه می شود

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟