مصطفی کوچاک هنرمند ترک پس از ۲۹۷ روز اعتصاب غذا جان باخت

مصطفی کوچاک هنرمند ترک پس از ۲۹۷ روز اعتصاب غذا جان باخت

[ad_1]

هلین بولک یکی از خوانندگان این گروه موسیقی نیز 20 روز پیش پس از ۲۸۸ روز اعتصاب غذا جان باخته بود.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟