مصدوم حادثه پتروشیمی خارک جان باخت

نظر شما چیست ؟