مشکل نامگذاری سمت رسمی همسر معاون بایدن

مشکل نامگذاری سمت رسمی همسر معاون بایدن

[ad_1]


تاکنون همه معاونان روسای جمهوری آمریکا مرد بوده اند و همسران آنها لقب “سکند لیدی” می گرفتند؛ اما حالا معاون رییس جمهوری زن است و برای همسرش باید لقب جدیدی برگزید.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟