مزایا و معایب رزین اپوکسی

مزایا و معایب رزین اپوکسی

2. یک ظرف پلاستیکی یا این که شیشه ای برای آماده سازی رزین و هاردنر تعیین کنید. در اینجا روند براساس دسته رزین مورد استفاده به جهت ریخته گری تغییر تحول می کند. برای تهیه و تنظیم اشیای تزیینی می قدرت به امداد سیلیکون قالبگیری RTV2 قالب شی را تهیه کرد و به یاری رزین اپوکسی به تعداد مورد نظر کپی کرد. رزین های کاتیونی به ذرات یا این که پلیمرهایی گفته می گردد که مهم نقاط کاتیونی متحرک و فعال بوده و توانا هست در واکنش برای تبادل یون کمپانی کند. استفاده از افزودنیهایی نظیر روغن سیلیکون، اسپری سیلیکون ، سل مدیوم که به جهت ساخت سلولی شدن در عمل استعمال می‌گردد (مثلاً به جهت موج دریا برخی اشخاص از اسپری سیلیکون به کارگیری میکنند). در صورتی که رزین و هاردنر به لباس یا این که سطوح غیر مربوط آغشته شد می توانید از تینر به جهت پاک نمودن آن به کارگیری کنید. در صورتی که روزگار زیادی بگذرد، دیگر نمی شود سطح را از رزین و هاردنر خرید رزین تبادل یونی پاک کرد. رزین LV50 از تاریخ ساخت سه سال و هاردنر یک سال پس از ایجاد تاریخ انقضا دارد. مهمترین خصوصیت هاردنر پلی آمین PC205 عدم نقص‌ زرد شدن در طول زمان پخت و پس از پخت تام اهمیت رزین است. از ویژگیهای همین دشوار کننده میتوان به بی رنگ بودن و شفافیت آن اشاره کرد که البته پس از ترکیب شدن حیاتی رزین اپوکسی شفافیت خویش را محافظت می نماید و فرآورده آخری کاملا روشن و بی رنگ خواهد بود. سپس از 6 ساعت فرآورده روشن خواهد شد و سپس از 12 ساعت به طور کامل دشوار می شود. حین پخت رزین اپوکسی با طاقت فرسا کنندههای مختلف، مواد سمی و فراروگریز وجود ندارد. مواد رزین می تواند نیز مواد جامد و هم دوچندان لزج را شامل شود، اما عموما ً همین ماده به شکل مایع میباشد که براساس گرما، و یا این که نور تنظیم می شوند. طاقت فرسا کننده پلی آمید که میتواند مهم رزین اپوکسی ادغام شود، بیرنگ نیست و رنگی مانند نارنجی مایل به قرمز دارد. رزین اپوکسی رقیق LV50 مهم هاردنر به استدلال شفافیت و بی رنگی محبوبیت بالایی دربین هنرجویان کار اصلی رزین دارد. رزین اپوکسی رقیق LV50 حیاتی هاردنر یک رزین شفاف و بی رنگ است. در اینجا عمده به تحلیل وب وب سایت تبادل لحاظ رزین.

نظر شما چیست ؟