مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

واحدهایی از هدایت و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که نظارت و کنترل بر اجرای قوانین و مقررات راهنمنایی و رانندگی در جاده های مرزوبوم دارند. چراغ هدایت سولار به شکل خورشیدی می باشد و سوای نیاز به برق کار می نماید و یک عدد از بهترین و مناسب ترین سیستم های گزینه استفاده در جاده هایی می باشد که به انرژی برق دسترسی ندارند. تعویض آن دل به خواه و نمونه سوالات دین طومار سال ۱۴۰۰ حساس جواب فارغ از گونه های است. قطاری شهری است که به طور معمول در خطوط ریلی واقع در مرحله سواره رو وسایل نقلیه دیگر حرکت می نماید. عبارت از چراغی است که راننده وسیله نقلیه به فعالیت می پیروزی تا منش را به طرف عقب وسیله نقلیه پر‌نور کرده و به همین ترتیب به دیگر به کار گیری کنندگان از راه و روش اخطار کند که وسیله نقلیه در درحال حاضر راندن به عقب بوده و یا این که می خواهد به عقب براند. عبارتست از چراغ هایی که جلوی وسیله نقلیه را تا فاصله دور واضح می کند. در صورتی که اهمیت وسیله نقلیه فردی خود از این خطوط عبور کنید، مرتکب تخلف اصلی کد 2051 شدهاید و بایستی جریمه 63 هزار تومانی (شهرهای غیر مرکز استان) یا این که 84 هزار تومانی (مراکز استان، کلانشهرها و مناطق آزاد) را بپردازید. کسانی که قصد استعلام خلافی ماشین خود را دارا‌هستند می بایست به بخش استعلام تخلفات رانندگی وارد شوند و اهمیت وارد کردن شماره بارکد پشت کارت ماشین، خلافی ماشین خود را استعلام بگیرند. تجربه نشان داده میباشد که در این زمان به استدلال ازدهام مراجعه کنندگان به وب سایت راهور ۱۲۰، سیستم استعلام آنلاین جرایم جوابگو نمی باشد. عبارت از چراغ هایی میباشد که حضور وسیله نقلیه و عرض آن را از سمت عقب نشان می دهد. در دین نامه هدایت و رانندگی ، کلمه می باشد از گزیده جداشده از خیابان که در امتداد آن واقع شده و به جهت عبور و مرور پیادگان اختصاص یافته است. در آیین نامه راهنمایی و رانندگی ، کلمه از یدکی است که به یک وسیله نقلیه دیگر به طوری متصل می گردد که بخشی از وزن بار آن به وسیله کامیون یا این که کامیون های کشنده حمل می شود. عبارتست از چراغ هایی که جلو وسیله نقلیه را در مسافت نزدیک روشن می کند و موجب خیره شدن دیده یا ناراحتی رانندگانی که از طرف در مقابل می آیند و دیگر به کار گیری کنندگان از راه نخواهد شد.

نظر شما چیست ؟