مردم از حضور در میهمانی‌های افطاری پرهیز کنند

نظر شما چیست ؟