مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه: رخداد زلزله امروز قزوین در امتداد دو خط گسلی/زمین لرزه آوج ربطی به گسل‌های پیرامون تهران ندارد

مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه: رخداد زلزله امروز قزوین در امتداد دو خط گسلی/زمین لرزه آوج ربطی به گسل‌های پیرامون تهران ندارد

[ad_1]

مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه: رخداد زلزله امروز قزوین در امتداد دو خط گسلی/زمین لرزه آوج ربطی به گسل‌های پیرامون تهران ندارد

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟