مدیریت؛ بزرگترین بحرانی که کشور با آن مواجه است!

مدیریت؛ بزرگترین بحرانی که کشور با آن مواجه است!

[ad_1]


این گونه نیست که کرونا موجب این اختلافات شده باشد، بلکه کرونا تنها باعث آشکار شدن شرایط حاکم بر نظام اداری و تصمیم گیری در کشور شده است.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟