مدیرعامل بانک مسکن بر اثر کرونا در گذشت

نظر شما چیست ؟