مخالفت اردوغان با استعفای وزیر کشور ترکیه

نظر شما چیست ؟