"محلول آب و نمک رقیق" سلاح مهم ما در برابر کرونا: در "حلق و بینی" تان به ویروس حمله کنید، قبل از آن که به ریه های شما حمله کند

"محلول آب و نمک رقیق" سلاح مهم ما در برابر کرونا: در "حلق و بینی" تان به ویروس حمله کنید، قبل از آن که به ریه های شما حمله کند

"محلول آب و نمک رقیق" سلاح مهم ما در برابر کرونا: در "حلق و بینی" تان به ویروس حمله کنید، قبل از آن که به ریه های شما حمله کند

[ad_1]

ویروس کرونا مستقیماً وارد ریه نمی شود بلکه ابتدا در حلق و بینی “لانه گزینی” می کند و سپس به ریه یا سایر قسمت های بدن مانند مغز حمله می کند. شست و شوی بینی و غرغره با محلول آب نمک رقیق، منطقه امن ویروس را از بین می برد./ اسید هیپوکلروز حدود 70 برابر (برخی مقالات تا 300 برابر) قوی تر از الکل است و درون سلول در کسری از ثانیه هر میکروارگانیسم مهاجم را نابود می کند.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟