محسن هاشمی: هیچ شهری در جهان مانند این روزهای تهران مرگ و میر ندارد

نظر شما چیست ؟