محسن رضایی خطاب به آمریکا: هیچ محدودیتی را قبول نمی‌کنیم؛ امروز در فضا مستفر شدیم و فردا…

محسن رضایی خطاب به آمریکا: هیچ محدودیتی را قبول نمی‌کنیم؛ امروز در فضا مستفر شدیم و فردا…

[ad_1]

محسن رضایی خطاب به آمریکا: هیچ محدودیتی را قبول نمی‌کنیم؛ امروز در فضا مستفر شدیم و فردا…

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟