ما به زودی خواهیم مُرد؛ کرونا را جدی نگرفته ایم!

ما به زودی خواهیم مُرد؛ کرونا را جدی نگرفته ایم!

ما به زودی خواهیم مُرد؛ کرونا را جدی نگرفته ایم!

[ad_1]

کار ضروری را برای خودمان تعریف کنیم؛ ما دچار خودفریبی شده ایم؛ هر وقت هر کاری داریم بیرون می رویم و می گوییم کار ضروری داشتیم. از نظر من کار ضروری کاری است که اگر انجامش ندهیم دچار ضرر و خسران جدی می شویم. مثل حضور در سر کاری که معاش مان بدان وابسته است، موعد دادگاهی که باید در آن حاضر باشیم یا خرید حیاتی که باید انجام شود و امکان تهیه اینترنتی یا تلفنی اش نیست یا مراجعه به مطب و … .

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟