ماه تروریست‌ها؛ طی یازده سال، ۶ ترور دانشمندان هسته‌ای در دو ماه سال (فیلم)

ماه تروریست‌ها؛ طی یازده سال، ۶ ترور دانشمندان هسته‌ای در دو ماه سال (فیلم)

ماه تروریست‌ها؛ طی یازده سال، ۶ ترور دانشمندان هسته‌ای در دو ماه سال (فیلم)

[ad_1]

طی ۱۱ سال گذشته شش بار برنامه ترور دانشمندان هسته‌ای ایران اجرایی شده که همه آن‌ها فقط در دو ماه سال انجام شده‌است.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟