لغو بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی

نظر شما چیست ؟