لحظه‌ فرود اضطراری هواپیما بر روی شن (فیلم)

نظر شما چیست ؟