قیمت نفت به پایین‌ترین میزان طی ۱۸ سال گذشته رسید

نظر شما چیست ؟