قیمت نفت ایران ربطی به نفت آمریکا ندارد

نظر شما چیست ؟