قدردانی رییس جمهور از تلاش و مجاهدت کارگران ایرانی

نظر شما چیست ؟