فوت 7 نفر در سیلاب استان های بوشهر و هرمزگان

نظر شما چیست ؟