فهرست متقاضیان وام یک میلیون تومانی کرونایی تحویل بانک مرکزی شد

نظر شما چیست ؟