فرمانده کل سپاه: قطعاً عاملان ترور فخری‌زاده، مجازات خواهند شد

فرمانده کل سپاه: قطعاً عاملان ترور فخری‌زاده، مجازات خواهند شد

[ad_1]

دشمنان کوردل ملت ایران به ویژه طراحان، عاملان و حامیان این جنایت نیز بدانند اینگونه جنایات در عزم و اراده ایرانیان برای ادامه این مسیر پر شکوه و اقتدار آفرین خللی ایجاد نخواهد کرد و انتقام و مجازات سخت از آنان در دستور کار قرار گرفته است

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟