فرمانده کل سپاه: دشمنان منتظر انتقام ما باشند

نظر شما چیست ؟