فرصت یک ماهه برای انتخاب مدیر عامل باشگاه استقلال

نظر شما چیست ؟