"فرزند آقا پیراهن نداشت عوض کند"/ خاطرات سفر 10 روزه مقام معظم رهبری به کرمان

"فرزند آقا پیراهن نداشت عوض کند"/ خاطرات سفر 10 روزه مقام معظم رهبری به کرمان

[ad_1]

در آن سفر با ایشان به شهری رفته بودیم، پیراهن یکی از فرزندان مقام معظم رهبری به قیر آغشته شده و بخشی از آن لک شده بود. پیراهنی نداشت که عوض کند.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟