فرانسه سفیر چین را به دلیل اظهارات درباره کرونا فراخواند

نظر شما چیست ؟