فتوای مقام معظم رهبری درباره روزه در شرایط کرونا

نظر شما چیست ؟