فاکتورهای مشترک در مرگ افراد مبتلا به کووید ۱۹

نظر شما چیست ؟