عکس: همسر روحانی، فریدون، صالحی و نوه های امام (ره)

نظر شما چیست ؟