عوارض لیپوماتیک به چه صورت است؟

عوارض لیپوماتیک به چه صورت است؟

به جهت مشاوره خوبتر صد رد صد به یک جراح اساسی سابقه در این زمیینه مراجعه کنید و به همه سوال ها او به طور تمام پاسخ دهید. پوشیدن گن پس از درمان حساس لیپوماتیک تنها به مدت ۷ تا ۱۰ روز توصیه می‌شود و پس از آن اجازه داه می‌شود تا پوست فشرده نشده و به طور عرضی آغاز به کشیده شدن نماید. درد به طور معمول 2 تا 4 روز پس از لیپوماتیک شدیدتر می شود و آنگاه به طور پیوسته کمتر می یابد. همچنین میتواند ۲ تا ۴ روز پس از معالجه به ورزش یا فعالیت فیزیکی خویش بازگردد. با آغاز روز بعد از آن از جراحی بیمار می تواند گن را صرفا روزانه برای رفتن به حمام خارج آورده، گن را شسته و پس از خشکشدن مجدداً بپوشد و پوشیدن مداوم گن را می بایست تا ۲۴ ساعت بعد از اینکه درناژ مایعات کاملا متوقف شد، ادامه دهد. 3. بعد از پیکرتراشی پیشنهاد می شود که بیمار تا 5 الی 6 ماه از گن استعمال نماید چون گن از شل شدن و همینطور از صورت نامناسب آن خودداری می کند. در ۲۴ تا ۴۸ ساعت نخستین توصیه میشود علاوه بر پانسمان از پدهای زیاد جاذب بر بر روی نواحی درمان شده و تحت گن استعمال شود. محل برش را مجدد پانسمان کرده و از پدهای جاذب جدید استعمال شود. در این طرز به کارگیری از نیروی فیزیکی جراح برای شکستن سلول ها و بافت های چربی ابدا نیاز نمیباشد و ارتعاشات تولید شده در کانول ها به راحتی و فارغ از وارد کردن نیروی فیزیکی خارجی، سلول های چربی را در هم شکسته و از بدن شخص بیرون می نمایند. بالا رفتن دما در ارتفاع ۴۸ ساعت اولیه پس از کار سرانجام طبیعی واکنش بدن به ترومای ناشی از تخلیه چربی است. در نحوه لیپوماتیک همانطور که گفته شد از نحوه سوراخی که جراح تولید می کند لوله کانولا وارد تن می شود و در جهت های مختلف لوله کانولا آغاز به لرزش می نماید و چربی های اضافی تیکه تیکه می شوند واز نحوه همان لوله دارای قدرت مکش از بدن بیرون می شوند . در اینجا عمده به باز‌نگری وب وب سایت لیپوماتیک هستیا.

نظر شما چیست ؟