علائم گوارشی به خصوص بی اشتهایی نشانه قوی برای کرونا است

نظر شما چیست ؟