عربستان سعودی؛ قرنطینه هزاران نفر در هتل ها با هزینه دولت

نظر شما چیست ؟